فروش کارخانه مواد غذایی در تهران-کارخانه فرآورده های گوشتی