فروش زمین سه هزار متری با سوله بنا شده حدود 700 متر