فروش زمین و استخر ماهی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمینی به متراژ12000مترمربع درکنار رودخانه اصلی وفاصله با جاده اسفالت100متر+اب برق درکنار زمین میباشد دارای استخر ماهی گرمابی وقابلیت پرورش ماهی سردابی

فرح پور09192985583
لینک منبع