هتل آریانا شیراز 4000

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فارس، شیرازهتل آریانا واقع در خیابان داریوش فرعی اهلی 1055متر مربع زمین-4000متر مربع زیر بنا 62 اطاق-43 متر مربع مغازه-7 طبقه 0917.709.4150 املاک بزرگ ایران

قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع